Vigtig info før dit besøg i salonen

Vi glæder os til at se dig igen! Vores arbejdsdag – og din oplevelse i salonen  – bliver dog anderledes end den plejer.

Vi får brug for din hjælp og din tålmodighed. Der er mange nye regler, som skal overholdes, og det kan give ventetid. Så du må bære over med os, hvis der opstår ventetid. Det tager tid at udføre alle processer imellem hver enkelt af jeres besøg, men det er for vores alle sammens bedste.  

Der må også maksimalt være 10 personer i salonen samtidig. Derfor skal du vente udenfor. Hvor gerne vi end vil, så kan vi ikke give dig mulighed for at vente inde i salonen. Det håber vi, at du vil respektere. 

Vi kan heller ikke servere kaffe eller the for dig, ligesom vi heller ikke kan give dig ugeblade. Du må gerne læse mens vi klipper dig, men du skal medbringe dit eget læsestof.

Vi må kun bruge halvdelen af vores pladser. Derfor kan du blive bedt om at rykke plads undervejs. Det er f.eks når farven trækker eller lign. Vi har også fået sat “plastik-væg” op mellem vores vaskepladser. 

Du vil også kunne opleve, at vi indimellem bærer visir, f.eks. ved klip af pandehår. Det er mindst lige så uvant for dig som for os. 

Men allervigtigst: BLIV HJEMME VED DE MINDSTE SYMPTOMER PÅ SYGDOM!! 

Der er en ny hverdag, og vi skal alle vænne os til den. Spørg endelig hvis der er noget du er i tvivl om eller usikker på.